logo.jpg

Kayserigaz'dan Güvenli Doğal Gaz Kullanım Uyarısı

​Doğal gazın güvenli kullanımı konusunda abonelerini sürekli olarak bilgilendiren Kayserigaz, havaların soğumaya başladığı bugünlerde abonelerini karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Kayserigaz, “Bacanızın ve cihazlarınızın bakımını her yıl düzenli olarak yaptırın. Kayserigaz’ın onayı olmadan tesisatlarınıza müdahale etmeyin ve yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyin. Cihazlarınızın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını kontrol edin. Havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın.” uyarılarında bulundu.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, doğal gazın güvenli kullanımı için 18 maddelik uyarıların bulunduğu bilgilendirme yayınladı. Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz kullanımının yoğun olduğu Ekim 2021-Mart 2022 dönemini kapsayan ‘Güvenli Doğal Gaz Kullanım’ kampanyasını başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya boyunca, doğal gazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanması için tüm Kayseri’yi kapsayan farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Güvenli doğal gaz kullanımı için altın kurallar
Kayserigaz, abonelerinin ve ailelerinin güvenliği için doğal gazın en doğru şekilde kullanılması gerektiğini vurguladıkları ve her yıl yürütülen bilgilendirme çalışmalarına başladı. Her kesimden abonelerine ulaşarak doğal gazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanması konusunda bilgilendirirken aynı zamanda doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci yakıt olduğunu hatırlattı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarında abonelerini Kayserigaz’ın onayı olmadan tesisatlara müdahale etmemeleri konusunda da uyararak, cihaz kullanımında yapılan hatalara dikkat çekti. 

Kayserigaz, 600 bine yakın abonesine güvenli doğal gaz kullanım bilgilendirmelerini içeren mektup, broşür ve SMS’ler göndererek, doğal gazın güvenli ve verimli kullanımı konusunda farkındalığı arttırmayı hedefliyor. Kayseri genelindeki billboard, tramvay, otobüs ve taksi duraklarının yanı sıra sosyal medya ve dijital alanlarda bilgilendirmeler yayınlanarak, konuya dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda okullarda ve kamu kuruluşlarında bilgilendirici eğitim ve konferanslar düzenlenerek farkındalık oluşturulması planlanıyor.

Kayserigaz’dan yapılan açıklamada, doğal gazın güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken 17 madde şu şekilde sıralandı:
1.    Bacalı cihazlarınıza ait bağlantı parçalarının, bacaya ve cihaza bağlandığı noktalarda sızdırma yapıp yapmadığını yetkili firmalara kontrol ettirin.  
2.    Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın.
3.    Bacalı cihaz kullanmanız halinde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun ve çalıştığından emin olun.
4.    Doğal gaz tesisatlarınıza Kayserigaz’ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunmayın. Cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.
5.    Doğal gaz tesisatı ile ilgili tüm işlemlerinizi yalnızca Kayserigaz’dan yetki almış sertifikalı firmalara yaptırın. Sertifikalı firmalar listesine www.kayserigaz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
6.    Bacalı cihazlarınız ile aspiratörlerinizi aynı bacaya bağlamayın. Her cihazın baca bağlantısının ayrı olduğundan emin olun. 
7.    Hermetik olmayan bacalı cihazlarınızı baca yerine doğrudan bina duvarından dışarıya vermeyin. 
8.    Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak her yıl yaptırın. Böylece bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması tehlikesinin önüne geçin. 
9.    Cihazlarınızın, gaz bağlantı noktası ile olan bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını şüphe duymanız halinde mutlaka kontrol ettirin.
10.    Doğal gazla çalışan cihazlarınızın bakımını periyodik olarak her yıl cihazınızın yetkili servisine yaptırın. Bacalı cihazların baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin.
11.    Karbonmonoksit ve gaz alarm cihazlarınızı pil ve sensör ömründen dolayı belirli periyotlarda kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin. 
12.    Hermetik tipi cihazlarınızın, baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca ile cihaz bağlantı noktalarında gevşeme kaynaklı sızdırma yapıp yapmadığını düzenli olarak kontrol ettirin. 
13.    Ortama taze hava girmesini sağlayan ve olası bir kaçak durumunda atık gazın dağılması için havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın veya iptal etmeyin.
14.    Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren “CE belgesi” olmasına dikkat edin.
15.    Lodosta baca gazı sızıntısına dikkat edin, menfezinizin açık olduğundan emin olun, bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumayın ve cihazı çalıştırmanın riskli olduğunu unutmayın.
16.    Yeni bir eve taşındığınızda abonelik sözleşmesinin isminize düzenlenmesi gerekir. Bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayın.
17.    Tuğla, beton vb. malzemeden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının mevzuata göre yenilenmesi gerekmektedir.