Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

SOCAR Türkiye grubunun bir iştiraki olarak daha temiz bir geleceğin adımlarını grup içerisinde ortak bir vizyonla atıyoruz. Çevresel, sosyal ve kurumsal performansımızı sürekli iyileştirmeye odaklanıyor, sürdürülebilir değer yaratarak doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

SOCAR Türkiye’nin sorumlu yönetim vizyonu altında geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz iş yapış şeklimizin temelini oluşturuyor. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz stratejimizi Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), global ve sektörel gelişmeler ile paydaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Operasyonel faaliyetlerimizi SOCAR Türkiye'nin hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürüterek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz.

Başta güvenli ve verimli doğal gaz dağıtımı olmak üzere, karbon emisyonlarının azaltımı, risk yönetimi, atık yönetimi, geri dönüşüm/kazanım, iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, enerji ve kaynak verimliliği konularında sektöre öncülük edecek çalışmalar yapıyoruz. Çevresel etkilerimizin yönetiminde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne uygun olarak aksiyon alıyor, iş süreçlerimizin kontrollerini düzenli olarak sağlıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınmayı tüm yönleriyle destekliyoruz. Ekonomik ve çevresel performansımızın yanı sıra sosyal performansımızı da güçlendirmeye odaklanıyoruz. Evrensel ilkeleri değişmez bir kurumsal değer olarak benimsiyor, çalışanlarımız öncülüğünde topluma faydalı projeler hayata geçiriyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Destekliyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) dünyamızın karşı karşıya olduğu çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunlara acil bir çözüm getirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan ve 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren küresel hedefleri içeriyor. Gezegenimizi korumak, toplumda barış ve refahı sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular özelinde belirlenen bu amaçlar; hükümetler ve iş dünyası tarafından hayata geçirilmesi gereken eylem süreçlerine dikkat çekiyor. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde ise sürdürülebilir iş modelinden, teknolojik ilerlemeye ve fayda odaklı yatırımlara kadar çok geniş bir uygulama alanı bulunuyor.

SOCAR Türkiye olarak biz de dünyaya ve topluma sorumlu bir şirket olma anlayışıyla, kaynaktan son kullanıcıya kadar uzanan değer zincirimizin her aşamasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsiyor, bu kapsamda 8 küresel hedefin desteklenmesine öncülük ediyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Kayserigaz olarak sürdürülebilirliği en önemli değer olarak görüyoruz. Güçlü sürdürülebilirlik duygusu ve sorumluluk bilinciyle operasyonlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini düşünerek hareket ediyoruz. Bu yaklaşım ile çalıştığımızda yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda etki alanını genişletmek için sürekli çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporumuz

etik-değerler-1.png
SOCAR TÜRKİYE 2022
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Bizimle İletişime Geçin

Sosyal Medyada Takip Edin