Faturalandırma

Faturalandırma

Faturalandırma Genel Bilgi

Doğal gaz sayaçlarının okunması ve faturaların dağıtım işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla faturalandırma işlemi KAYSERİGAZ MOBİL tahakkuk faturalama sistemi ile dönemsel olarak okuma gruplarına göre yapılmaktadır.

Gaz kullanmaya başlamış aboneler bulundukları mahalleye göre okuma gruplarına ve dönemlerine yerleşir, okuma zamanları gelmiş grupların ve abonelerin mobil tahakkuk faturalama sisteminde doğal gaz sayaçları Barkodlama sistemi kullanılarak sayaçları okutulur, kullanıcının faturaya esas endeks (son endeks - ilk endeks) hesaplamasına göre bulunur. Bulunan endeks sayacının gaz çekiş gücüne göre, "Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki Tebliğinde yer alan formulasyona göre tahakkuk döneminde hesaplanan Düzeltme Katsayısı (K Faktörü) ile çarpılarak Düzeltilmiş Hacim (Düzeltilmiş Tüketim) bulunur, buradan tüketilen Enerji Miktarı (Tüketilen kWh) hesaplanır ve bu miktar ortalama perakende satış fiyatı ile çarpılarak Tüketim Bedeli bulunur. Tüketim bedeline KDV eklenerek tüketiciye faturası kesilir. Sayaç okuma esnasında aboneye fatura bırakılmaktadır.

Örnek Fatura Hesaplama
Gaz kullanım basıncı 21 mbar
Son endeks(m3) 2.319
İlk endeks(m3) 2.166
Fark(m3) 153
K Faktörü 1,03083
Düz. Tüketim(m3) 157,72
Isıl değer 9.438,77
Sabit sayı 860,42
KWH Çarpanı 10,97
Tüketim(KWH) 1.730,00
Per. Fiyat(TL/KWH) 0,44637590
Tüketim Bedeli(TL) 772,23
Tüketim KDV %20 139,00
Diğer Bedel(TL) 0
Diğer KDV %20 0
Fatura Toplam Tutarı(TL) 911,23
Toplam Ödenecek Tutar(TL) 911,00

Son Endeks(m³)-İlk Endeks(m³)=Fark(m³)

Fark (m³)x K Faktörü=Düzeltilmiş Tüketim Miktarı (m³)

Ortalama ısıl değer / 860,42 =kWh çarpanı

Düzeltilmiş Tüketim Miktarı x kWh çarpanı = Tüketim (kWh)

Tüketim (kWh) x Per.Fiyat (TL/kWh) =Tüketim Bedeli

Tüketim Bedeli + Tüketim KDV %20=Fatura Toplam Tutarı (TL)

Fatura Toplam Tutarı+Diğer Bedel+Diğer KDV %20=Toplam Ödenecek Tutar (TL)

Metreküp(m3) : 1,01325 bar mutlak basınç ve 15ºC sıcaklıkta bir metre küp hacim kaplayan doğal gaz miktarı

1 Kalori : 4,184 Joule (thermochemical calorie)

1 kWh : 3.600.000 joule kullanımıyla, 9155 kcal/m3 üst ısıl değere esas

1m3   : 10,64 kWh