Abonelik Sözleşmesi

Abonelik Sözleşmesi

Abonelik Sözleşmesi

Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden ve e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Güvence bedeli ödemelerinizi Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden, www.kayserigaz.com.tr online işlemlerden, PTT şubelerinden ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapabilirsiniz.

Abonelik yapılan tesisatta ilk kez doğal gaz kullanımı olacaksa, güvence bedelini (bedelin tamamı ya da taksitli ödemelerinizde ilk taksitin ödenmesi halinde) ve damga vergisini ödemenizin ardından, yetkili iç tesisat firmanız ile iletişime geçerek Kayserigaz’dan tesisat kontrol ve kabul randevusu almasını isteyiniz.

Abonelik Sözleşmesi imzaladığınız tesisatta daha önce doğal gaz kullanımı olduysa, güvence bedeli ve damga vergisini (bedelin tamamı ya da taksitli ödemelerinizde ilk taksitin ödenmesi halinde) ödediğiniz anda otomatik olarak randevu talebiniz oluşacaktır.

Kayserigaz ile yapacağınız Abonelik Sözleşmesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Konut dışı sözleşmelerde güvence bedelini teminat mektubu ile ödemek istemeniz halinde teminat mektubu örneğine ve teyit yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Doğal gazı fiilen kullanacak olan kişinin ya da birinci dereceden yakınının (anne, baba, eş, çocuk) tesisat kontrolü anında adreste bulunması gerekir. Adreste bulunmamanız halinde, 444 5 429 numaralı Kayserigaz Müşteri İletişim Merkezi'nden, Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden ya da www.kayserigaz.com.tr’deki online işlemlerden tekrar randevu almanız gerekmektedir. Sözleşme imzalanması için tarafınıza SMS ile bildirilen randevu saatinde adreste hazır bulunmanız önemlidir.

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

1- Abonelik sözleşmesi yapılacak yerin açık adresi

2- Müracaat eden kişi, mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı fotokopisi veya ikametgâh belgesi,

3- Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

4- Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda, noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmektedir. Vekâletnamede “Kayserigaz” ve/veya “doğal gaz” ifadesinin geçmesi ve yapılacak işlemlerin yetkisinin belirtilmesi gerekmektedir

Yabancı Uyruklu Aboneler için yukardaki evraklara ilave olarak aşağıdaki evraklar talep edilir;

 • İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen kimlik beyanı,
 • Oturma izni talep edilir.

Konut harici (Ticari) Gaz kullanım sözleşmesi işlemlerinde;
Şirket ise;

 • Abonelik sözleşmesi yapılacak yerin açık adresi
 • İmza Beyannamesi
 • Vergi Levhası
 • Şirkete ait Kaşe
 • Yetkili Kişi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâletname var ise Vekâletnamede “Kayserigaz” ve/veya “doğal gaz” ifadesinin geçmesi ve yapılacak işlemlerin yetkisinin belirtilmesi gerekmektedir
 • Müracaat eden kişi, mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı fotokopisi veya ikametgâh belgesi

Şahıs ise;

 • Abonelik sözleşmesi yapılacak yerin açık adresi
 • Vergi mükellefine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Müracaat eden kişi, mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı fotokopisi veya ikametgâh belgesi
 • Vergi Levhası