logo.jpg

Kayserigaz’dan Güvenli Doğal Gaz Kullanımına Yönelik Önemli Hatırlatmalar

Kayserigaz, doğal gazın güvenli kullanımı, yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi ve bu kapsamda alınabilecek tedbirler ile ilgili abonelerine uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

​Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, abonelerine doğal gazın güvenli kullanımı konusunda uyarı ve hatırlatmalarda bulundu. Kayserigaz'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; cihazlara düzenli bakım yapılması, baca ve cihazlardaki sızdırmazlığın kontrol edilmesi, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması ve Kayserigaz’ın onayı olmadan tesisatlara müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması gibi tehlikelerin vurgulandığı açıklamada; abonelerin, cihazın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını ve baca sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Hermetik olmayan bacalı cihazların doğrudan bina duvarından dışarıya değil, mutlaka bacaya verilmesi, aynı zamanda bacalı cihaz ile aspiratörlerin aynı bacaya bağlanmadığından emin olunması gerektiği bilgisi açıklamada yer aldı. Bacalı cihaz kullanan abonelere karbonmonoksit alarm cihazı bulundurmaları ve cihazın pil ömrünü sık sık kontrol etmeleri de önerildi.

Açıklamada, yeni abonelere de hatırlatmalar yapan Kayserigaz, aboneleri doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ‘CE belgesi’ sahibi olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Yeni bir eve taşınan kullanıcıların gaz kullanım sözleşmesini üzerlerine almaları gerektiğinin ve bunun yasal bir zorunluluk olduğunun da altı çizildi.

Doğal gazın güvenli kullanımı için bu uyarılara dikkat!

1. Bacalı cihazlarınıza ait bağlantı parçalarının, bacaya ve cihaza bağlandığı noktalarda sızdırma yapıp yapmadığını yetkili firmalara kontrol ettirin.

2. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın.

3. Bacalı cihaz kullanmanız halinde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun ve çalıştığından emin olun.

4. Doğal gaz tesisatlarınıza Kayserigaz’ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunmayın. Cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.

5. Doğal gaz tesisatı ile ilgili tüm işlemlerinizi yalnızca Kayserigaz’dan yetki almış sertifikalı firmalara yaptırın. Sertifikalı firmalar listesine www.kayserigaz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

6. Bacalı cihazlarınız ile aspiratörlerinizi aynı bacaya bağlamayın. Her cihazın baca bağlantısının ayrı olduğundan emin olun.

7. Hermetik olmayan bacalı cihazlarınızı doğrudan bina duvarından dışarıya vermeyin, bakımı yapılmış bacaya bağlayın.

8. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak her yıl yaptırın. Böylece bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması tehlikesinin önüne geçin.

9. Tesisatınızın bakımını periyodik olarak her yıl, mutlaka sertifikalı firmalar aracılığıyla yaptırın.

10. Cihazlarınızın, gaz bağlantı noktası ile olan bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını şüphe duymanız halinde mutlaka kontrol ettirin.

11. Doğal gazla çalışan cihazlarınızın bakımını periyodik olarak her yıl cihazınızın yetkili servisine yaptırın. Bacalı cihazların baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin.

12. Karbonmonoksit ve gaz alarm cihazlarınızı pil ve sensör ömründen dolayı belirli periyotlarda kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.

13. Hermetik tipi cihazlarınızın, baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca ile cihaz arasındaki bağlantı noktalarında gevşeme olup olmadığını ve buradan sızdırma yapıp yapmadığını düzenli olarak kontrol ettirin.

14. Ortama taze hava girmesini sağlayan ve olası bir kaçak durumunda atık gazın dağılması için havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın veya iptal etmeyin.

15. Doğal gaz yakıcı cihaz alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ‘CE belgesi’ sahibi olmasına dikkat edin.

16. Lodosta baca gazı sızıntısına dikkat edin, menfezinizin açık olduğundan emin olun, bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumayın ve cihazı çalıştırmanın riskli olduğunu unutmayın.

17. Yeni bir eve taşındığınızda gaz kullanım sözleşmesinin isminize düzenlenmesi gerektiğini ve bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayın.

18. Tuğla, beton vb. malzemeden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının mevzuata göre yenilenmesi gerekmektedir.

19. Gaz kaçağı ve sızıntısı gibi durumlarda vakit kaybetmeden bulunduğunuz ortamdan çıkıp 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayın.